ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี


ขั้นตอนการสมัครเรียน